Sygdomspolitik

 

I Svalen retter vi os efter sundhedsstyrelsen vejledning om smitsomme sygdomme.

I denne pjece har vi taget udgangspunkt i de mest generelle informationer om hvordan I og vi skal forholde os, når jeres barn er sygt.

Hvornår må et barn komme i institution?

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.

Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Der er dog undtagelser fra hovedreglen, og definitionen af hhv. ‘rask’ og ‘syg’ er ikke altid så enkel.

Er barnet rask eller syg?

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

Barnet er raskt, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.

Barnet er sygt, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

Kun en enkelt af disse faktorer, kan være årsag til at vi kontakter jer.
Hvis personalet er i tvivl, kan den kommunale sundhedstjeneste kontaktes. Forældre kan kontakte egen læge. 

Temperaturmåling og feber:

Ved temperaturmåling i endetarmen er den normale temperatur 36,5-37,5° C om morgenen og op til 37,9° C om aftenen. Temperaturen ligger ca. ½° lavere ved måling med mund- og øre-termometre. Øre-termometre kan bruges til børn over 1 år. Hudtermometre (pandestrimler) angiver ikke temperaturen med tilstrækkelig sikkerhed. Temperatur bør måles, når barnet har hvilet i ca. 30 minutter i et ikke for varmt rum. Under almindelig leg og gråd kan temperaturen stige, uden at barnet fejler noget.

Især små børn får let feber, og høj feber (over 39,0° C) er almindelig ved smitsomme sygdomme hos børn. Kun i de færreste tilfælde er det udtryk for alvorlig sygdom. Der er temperaturforhøjelse ved de fleste smitsomme sygdomme. Et barn har feber, hvis temperaturen er 38,0° C eller højere.

Sygt barn i institutionen:

Hvis et barn er syg, eller der er mistanke om sygdom, har personalet pligt til at:

  • kontakte forældrene med henblik på, at de snarest skal hente barnet hjem.
  • om fornødent holde barnet adskilt fra de andre børn, men fortsat holde barnet under opsyn. Selv et tilsyneladende fredeligt sygdomstilfælde kan i enkelte tilfælde hurtigt udvikle sig i alvorlig retning.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange dagligt.

Personalet må kun give livsvigtig medicin. Og dette skal være lægeordineret samt med tydelig vejledning.

Forældrenes opgaver:

En forudsætning, for at udbredelsen af smitsomme sygdomme i institutioner for børn og unge kan nedsættes, er, at syge børn holdes hjemme. Dette er særlig vigtigt for småbørn, hvor hyppigheden af infektioner i forvejen er meget stor. Forældrene har her en særlig opgave.

Forældrene bør:

  • holde syge børn hjemme
  • respektere personalets vurdering af, om barnet er syg/smittefarligt, når personalet kontakter forældrene med henblik på at hente barnet hjem.
  • orientere sig hos personalet, hvornår barnet må komme i institutionen.
  • informere institutionen om, hvad barnet fejler.
  • overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og være opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer.