Forældresamarbejde

For at øge barnets livschancer skal de voksne formå at binde barnets to verdener sammen. En god kontakt mellem forældre og personale er derfor vigtig for barnet. Jo bedre kontakt, jo mere oplever barnet kontinuitet, positive følelser og tryghed i forhold til dagtilbuddet.

Forældre og personale har et fælles ansvar for barnets trivsel, udvikling og læring. Forældrenes forudsætning for at indgå i et samarbejde med barnets dagtilbud er den følelsesmæssige og familiære tilknytning, der gør dem til eksperter på barnets hjemmeliv. Pædagogerne derimod, tager både udgangspunkt i det enkelte barn og i hele børnegruppen som en social gruppe. Pædagogernes faglighed gør, at de er eksperter på barnets dagtilbudsliv.

Når der er behov for særlige tiltag i forhold til et udviklende miljø omkring barnet, drøftes det hvordan det gøres både i institutionen og i hjemmet.

Generelt har Svalen en forventning om at det pædagogiske arbejde understøttes af forældrene og at forældrene involverer sig i de arrangementer der er i Svalen. Personalet skal tage udgangspunkt i familiens behov og kunnen og det tilstræbes at der er et gensidigt anerkendende forhold med plads til forskellige holdninger, baggrunde og perspektiver.

Samarbejdet med forældrene bygger på tillid og åbenhed. Tillid til at begge parter efterstræber de bedste vilkår for barnet og åbenhed for dialog samt imødekommenhed.