Velkommen i Svalen

I Svalen vil vi gerne have at alle børn, forældre og personaler føler sig velkomne. At møde folk med et smil og en positiv tilgang er grundelementet for et godt samarbejde. 

 Vi vil gennem et omsorgsfuldt pædagogisk miljø, give barnet mulighed for at tilegne sig en grundlæggende tillid og tryghed, samt troen på sit eget værd. Vi arbejder med anerkendende pædagogik - en pædagogisk udviklingsproces, der bygger på den gode relation, nærvær, opmærksomhed og refleksion i respekt for barnets tempo, initiativer og intentioner.

Vi arbejder for at skabe et fællesskab i hele huset, og vore værdinormer er desuden baseret på selvstændighed og ansvarlighed i det daglige arbejde.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børnene og tager udgangspunkt i kompetencerne hos det enkelte barn. Vi er meget opmærksomme på at børn er i trivsel og udvikling, såvel det enkelte barn og gruppen som helhed.