Forventningsbeskrivelse

For at I og jeres barn kan få nogle gode år her i Svalen, har vi nogle forventninger til jer forældre.

Det er af stor betydning for barnets udvikling og trivsel, at rammerne omkring dagligdagen er tydelige og trygge. Det skaber vi bedst sammen ved at undgå misforståelser og ikke lade tingene være usagt. Derfor har vi lavet denne skrivelse til alle nye forældre.

Vores forventninger til jer er:

 • At I spørger personalet på stuen om ting I undre jer over eller er utilfredse med. Dog at kritik ikke gives i barnets/børnenes påhør.
 • At I orienterer personalet om ting/oplevelser, som har betydning for barnets trivsel, hverdag og udvikling.
 • At I giver børnehaven besked, hvis anden person henter jeres barn.
 • At der er jer som har ansvaret for barnet, når det hentes. I er de primære opdragere og hjælper os med at overholde Svalens normer. Eks. Ikke løbe i huset, ikke åbne udgangs-døren selv, behandle legetøjet ordentligt o.s.v.
 • At I har tid til at barnet får ryddet op efter sig, når det hentes.
 • At I hjælper barnet med at holde orden i garderoben. At sutskoene og overtøjet lægges på plads inden I går hjem. Dette er god læring for barnet, men også nødvendigt af hensyn til rengøring hver morgen.
 • At der altid er skiftetøj i barnets garderobe.
 • At der er relevant overtøj og fodtøj til barnet (efter vejret og årstiden)
 • At I medbringer madpakke og frugt hver dag.
 • At I sørger for at ”gammelt” mad og frugt smides ud.
 • At der er navn i tøj, fodtøj, på frugtposen og madkassen. Så undgår det at havne i vores fælles glemme kasse.
 • At frugtposen vaskes ved behov.
 • At I følger med på opslagstavlerne, om ting der foregår i børnehaven.
 • At I generelt, så vidt det er muligt, bakker op om arrangementer i Svalen, afleverer tilbagemeldinger på beskeder m.m.
 • At eget legetøj, som jeres børn har med i Svalen, er jeres ansvar. Det er også et forældre ansvar hvad der kan/skal med i børnehaven.
 • At det er jer der tager tesen, når I henter jeres barn i børnehaven.

Der udover er I forpligtiget til at orientere børnehaven, hvis barnet holder fri, er syg eller har haft lus eller andet der er smitsomt.

Vi ved, at I også har store forventninger til børnehaven og vi vil arbejde på at indfri det, der er muligt. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, men det er altid under hensynstagen til hele gruppen.