Pædagogiske værdier

 

Vi arbejder ud fra disse værdifokuspunkter:

Omsorg
Selvværd/ligeværd
Glæde og Fællesskab

Omsorg:

 • at vi er opmærksomme på børnenes behov. Det enkelte barn – som hele gruppen.
 • at basale behov (tøj, mad drikke mm.) skal være dækket for at barnet trives og udvikler sig.
 • at vi giver børnene vejledning og grænser.
 • at vi vurderer, hvor barnet er i sin udvikling og giver relevante udfordringer.
 • at vi skaber hygge sammen med børnene,
 • at vi giver hinanden knus og kram
 • at vi trøster hinanden og glæder os sammen.
 • at vi laver sjov
 •  at vi viser hvem vi er som voksne.

Selvværd/ligeværd:

 • at vi lytter aktivt til børnene og kræver de lytter til os og andre.
 • at vi respekterer barnet for det , det er.
 • at barnet oplever tryghed.
 • at styrke barnet til at:
 • kunne lide sig selv.
 • turde noget nyt.
 • turde sige fra eller til.
 • bruge sine stærke sider.
 • føle sig ligeværdig barn/voksen og barn/ barn.

Glæde og fællesskab:

Ro og Tryghed giver rum til glæde:

 • at barnet kan stole på de voksne
 • at være imødekommende
 • at vi bruger os selv, som de voksne vi er, det smitter af på børnene.
 • at vi laver sjov og fjoller.

Fælles oplevelser sammen med engagerede voksne, både på stuen og i hele huset. 

Socialt samvær børn og voksne imellem.

Sidst peger vi på, at det er en fælles opgave – sammen med jer:

 • at give børnene de bedste betingelser og udviklingsmuligheder.