Tværfaglige samarbejdspartnere

Svalen samarbejder med andre relevante faggrupper og institutioner: vi samarbejder med regionens folkeskoler og daginstitutioner. I vores arbejde har vi mulighed for at trække på andre faggruppers ekspertise: .

  • Vuggestuer/dagplejer
  • Skoler
  • Talepædagoger
  • Sagsbehandlere
  • Psykologer
  • Specialvejledere
  • Ergoterapeuter 

Desuden henvender vi os til det tværfagligt team for faglig vejledning.

Sluttelig samarbejder vi med forskellige afdelinger i Næstved Kommune.