Næstved kommunes daginstitutioners lukkedage

Lukkedage i forbindelse med påsken: Mandag, tirsdag, onsdag inden helligdagene Skærtorsdag og Langfredag. 

Lukkedag i forbindelse med Kristi himmelfartsdag: Fredag efter Kristi himmelfartsdag.

Den 5. juni  -  Grundlovsdag er en lukkedag. Her tilbydes ikke pasning!

Lukkedage i forbindelse med sommerferie: Lukket i ugerne 29, 30 og 31.

Lukkedage i forbindelse med Julen: Den 24. december samt hverdagene mellem Jul og Nytår. Der tilbydes ikke pasning den 24.-12.

Ved behov for pasning på lukkedage, er der evt. en institution i området der forestår pasning. Tilmelding ved planlagt behov.

Opstår der akut behov for pasning på en lukkedag kan tilmelding ske direkte til den institution der forestår pasningen..